👨🏻‍🚒🔥 حضور آتش نشان و آموزش اطفاء حریق به همکاران دبستان🔥👨🏻‍🚒

🌷بپرس از عاشقی که بی نشان است
🔥شتابان می رود دامن کشان است
🌷قسم خورده که نشناسد سر از پای
🔥دلِ آتش نشان آتش فشان است
👨🏻‍🚒 ۷ مهر ؛ روز آتشنشانان فداکار گرامی باد.🌸
فهرست