هر چه خدا می‌خواست از او💐
راضی به فرمان خدا بود

بر هر بلایی بود راضی🌺
از این سبب نامش رضا بود

در دوستی‌ها بی‌ریا بود🌷
با هر کسی او مهربان بود

گنجشک‌ها را دوست می‌داشت💐
با شیر و آهو مهربان بود

او آفتابی داشت در دل🌹
روشن‌تر از خورشید روشن

می‌گفت او که: «بهترین دوست🌼
عقل است و نادانی است دشمن»

ایران پر از نور است با او🌸
در مشهد است آرامگاهش

نامش برای ما عزیز است
در پیش ما زنده است راهش🌼

💗دخترای قشنگ تولد امام رضاجانمون مبارک😍

فهرست